Webbadresser.se

Hej. I ett samarbete mellan Jonas Liljegren och Jan Fjellander registrerades ett antal domäner. Jonas driver webbplats Paranormal.se. Vi planerar att erbjuda e-post och webbplatser under ett antal domäner och subdomäner. Jonas vill också använda domäner som en tjänst inom den virituella gemenskapen (community) paranormal.se med tjänster riktade till intresseorganisationer, företag och privatpersoner inom det område webbplatsen behandlar. Med detta kommer också att respektive domän kommer att fungera som en portal till det egna området.